Thorsminde Havn

 

Thorsminde Havns beliggenhed direkte til Nordsøen, midt på Jyllands vestkyst giver gode muligheder for at udnytte den direkte vej til Nordsøens aktiviteter, for aktører inden for service og supply i offshore branchen.

Havnen har den korteste afstand til den kommende havmøllepark THOR med beliggenhed kun 20 km. Vest for Thorsminde. De udpegede kystnære havmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord ligger ligeledes i kort afstand, nord og syd for Thorsminde Havn.

Thorsminde Havn er en mindre og meget fleksibel havn med et stort udviklingspotentiale og et højt serviceniveau. Havnen er en aktiv fiskerihavn, hvor udviklingen i fiskeriet har givet en reduktion i fiskerflåden til færre, men større og mere effektive fartøjer. Det har frigjort kaj- og havnearealer, og havnen kan derfor tilbyde et helt havneafsnit med kaj faciliteter og arealer til offshore projekter med mulighed for eget afspærret område.  På arealet er mulighed for etablering af O&M, helipad, lager, værksteder, kontor faciliteter og henlæggelse af materiel.

På havnen er der mulighed for servicering, inden for skibsreparationer, bunkring og proviantering.

Havnen kan besejles hele døgnet, og vanddybden i indsejlings sektoren og forhavnen er 5,00 meter, og i de sydlige bassiner 3.00 meter.
Der er tilkaldsvagt på telefon – hele døgnet.