Thorsminde Havn

Thorsminde Havns beliggenhed direkte til Nordsøen, midt på Jyllands vestkyst giver gode muligheder for at udnytte den direkte vej til Nordsøens aktiviteter, for aktører inden for service og supplybåde, i offshore branchen.

De udpegede kystnære havmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord ligger i kort afstand, nord og syd for Thorsminde Havn.

Thorsminde er en mindre havn, med en meget fleksibel medarbejder skare. Vi hjælper hurtig med løsninger på de udfordringer, der måtte være.

Thorsminde Havn er en aktiv fiskerihavn, som inden for de seneste år har haft en reduktion i fiskeriflåden til færre, men større og mere effektive fartøjer.

Det har frigjort havne og kaj arealer, og havnen kan derfor tilbyde et helt havneafsnit med kaj faciliteter og arealer til henlæggelse af materiel. Der er endvidere mulighed for lager, værksteder og kontor faciliteter.

På havnen er der mulighed for servicering, inden for skibsreparationer, bunkering og proviantering.

Havnen kan besejles hele døgnet, og vanddybden i indsejlings sektoren og forhavnen er 5,00 meter, og i de sydlige bassiner 3.00 meter.
Der er tilkaldsvagt på telefon – hele døgnet.